MCC

METODIKA

Geomorfologie

Jednotný popis horského či skalního terénu, jeho tvarů, částí atd., usnadňuje orientaci, umožňuje jednoznačný popis výstupů
a sestupů, usnadňuje komunikaci mezi horolezci. Používané termíny bývají často totožné s odbornými názvy používanými v geomorfologii. V této vědní disciplíně však jde o obecné zkoumání reliéfu povrchu Země, o studium tvarů zemského povrchu (georeliéfu), jejich vývoje a stáří. Geomorfologie se zabývá všemi tvary georeliéfu, tedy i těmi, které jsou z hlediska horolezectví nezajímavé (např. dna oceánů).

Metodika
Geomorfologie
Ke stažení