MCC

Dědkova horoškola

Naučíme Vás bezpečnému pohybu v lezeckém terénu, po skalách i na horách, v letním i zimním období!

Dědkova horoškola

Snahou projektu "Dědkova horoškola" je nabídnout veřejnosti základní a zároveň souhrnný úvod do atraktivního sportu. Vše pod dohledem kvalifikovaných lidí, kteří se postarají o bezpečnost a jistotu účastníků. Horolezectví je a bude rizikovým sportem, my se snažíme znalostmi, fyzickou a psychickou přípravou a dobrým vybavením toto riziko minimalizovat.

Kurzy "dědkovy horoškoly" jsou pokračováním horoškol pořádaných po řadu roků pod hlavičkou HO ALPIN IV. Pokračujeme tak v tradici založené počátkem 90. let.


Naše horoškola je všeobecný kurz, kde:

  • –  v teoretické přípravě vysvětlíme, oč běží
  • –  a zároveň si řadu předvedených a vysvětlených postupů vyzkoušíme jak pod střechou, tak v terénu, pod dohledem a s dopomocí
  • –  a později navážeme na teoretický blok lezeckou praxí v různých skalních oblastech Čech a na Moravy, později v letních a zimních Vysokých Tatrách.

Součástí kurzu, kromě úvodu do horolezectví jsou také informace o zdravovědě, o historii, o geologii a morfologii, dále základní info o ochraně přírody z hlediska horolezectví, návody k tradičním a moderním prostředkům pro orientaci v terénu aj. Kromě skalního lezení je v rámci kurzu v zimních Tatrách zahrnut nácvik lezení ledů, nácvik pohybu v lavinózním terénu, činnost po pádu laviny, vyhledání zasypaného, poskytnutí technické a první pomoci, dále činnost po pádu partnera do trhliny apod.

Co dělat, pokud mám o účast v kurzu zájem?
Pročíst se dalším textem a dát o sobě vědět na adresu: jprokes@semi.mff.cuni.cz

Podrobnější info o kurzu v termínu listopad 2023 až březen 2025:
Náplň kurzu (drobné změny v programu vyhrazeny, bude upřesňováno průběžně):

Horoškola – Teoretický blok

4. a 5. listopadu

zahájení horoškoly je v 9.00 hodin, místo bude upřesněno zájemcům v emailu nejpozději 3.11.2023, přednášky teorie – výstroj, výzbroj (včetně doporučení k vlastním nákupům), zdravověda, lanová technika, základy meterologie atd., večer nácvik v tělocvičně (místo bude upřesněno před zahájením horoškoly); sobotní program je do cca 20.30 hod, nedělní do cca 16.00 hod.;

s sebou: psací potřeby a poznámkový blok, tenisky na přezutí do tělocvičny, dále oblečení na sport v tělocvičně; úvazek, smyky, karabiny vítány! (případně bude zapůjčeno), doplatek za teoretickou část;

11. nebo 12. listopadu

nelezecká (tedy účastník horoškoly nebude zatím cesty vyvádět) praxe na skalách v okolí Prahy (praktický nácvik povelů, činností s lanem, uzly, zakládání jištění apod.);

18. nebo 19. listopadu 

 nelezecká praxe na skalách v okolí Prahy (slaňování, prusíkování atd.);

24. listopadu večer:

umělá horolezecká stěna (místo bude upřesněno) – nácvik praktického využití teoretických poznatků;

25. a 26. listopadu

pokračování přednášek (opět v bude sděleno později) – přehled lezecké techniky, názvosloví, hodnocení lezeckých terénů (stupnice), ochrana přírody, historie horolezectví, orientace atd., večer opět trénink v tělocvičně (místo bude upřesněno); sobotní program je opět plánován do cca 20.30 hod, nedělní do cca 16.00 hod.;

s sebou: psací potřeby a poznámkový blok, tenisky na přezutí do tělocvičny, oblečení na lezení, lezačky a úvazek vítány! (případně bude zapůjčeno);

 2. nebo 3. prosince 

 nelezecká praxe na skalách v okolí Prahy (slaňování, prusíkování atd.);

27. ledna 2024 (předběžné datum, bude upřesněno)

zkoušky z teoretické části horoškoly – ukončení celého teoretického bloku, se zájemci o pokračování proběhne detailní domluva na praktické části horoškoly

Horoškola – Praktický blok

Duben až červen 2024

metodický víkend – provedeme nácvik chytání pádu spolulezce, dopomoc po pádu, transport raněného apod. (MD bude v Klokočských skálách, kde je vybudován příslušný polygon pro tuto činnost);

v průběhu května až června absolvujeme osm lezeckých dnů o víkendech – výcvik v terénu v lezecky význačných oblastech ČR, oblast bude upresněna dle počasí (tato praxe zahrňuje poznávání různých lezeckých oblastí a odlišných materiálů, tj. frekventant se seznámí s použitím různých lezeckých a jistících technik na písku, žule, břidlici, vyvřelině atd.)

Srpen 2024 (letní vysokohorský výcvik)

Vysoké Tatry: týden výcviku lezení v horách (zahrnuje, kromě vlastního vyvádění cest, orientaci v terénu, výběr cesty, výběr sestupové trasy, přechod severní a jižní doliny s překročením hlavního hřebene, seznámení se s přírodou vysokohorského prostředí – geologické a další odlišnosti různých pater dolin apod.)

Únor nebo březen 2025 (zimní vysokohorský výcvik)

Vysoké Tatry: týden výcviku lezení a pohybu v zimních podmínkách (zahrnuje základy pohybu v mačkách a s cepínem, nácvik pádu v zasněženém terénu, základy pohybu v zaledněných úsecích – jištění v ledu, postup pomocí dvou "zbraní" atd., metody odhadu lavinóznosti svahu, technika pomoci po pádu do ledovcové trhliny, vyhledávání zasypaného v lavině pomocí sond a tzv. peeprů apod. Skialpové lyže vítány!!!

Horoškola - Přihlášky

Kapacita horoškoly je již částečně obsazena, výše zálohy zůstává zachována, činí 1000,- Kč.

Kapacita horoškoly je cca 16 zájemců pro teoretickou část a cca 16 pro praktickou část!

Horoškola - Důležité informace

Výuka a výcvik v horoškole je veden instruktory s platným průkazem, vyškolenými na kurzech pořádaných Českým horolezeckým svazem.

A) Klient horoškoly se účastní všech činností horoškoly na vlastní nebezpečí!

B) Podmínkou účasti je dovršený věk 17 let v okamžiku první přednášky, klienti mladší osmnácti let předloží na dodaném formuláři písemný souhlas rodičů.

C) Horoškola je koncipována jako všeobecná, neupřednostňujeme jeden druh lezecké činnosti před druhým. K úspěšnému absolvování horoškoly je nutná účast na zimním a letním výcviku ve Vysokých Tatrách (veškeré podmínky úspěšného absolvování horoškoly budou detailněji specifikovány v průběhu teoretické části HŠ). Úspěšným absolvováním obou částí horoškoly se rozumí:
        a) složení zkoušek z teoretické části horoškoly
        b) aktivní absolvování alespoň čtyř lezeckých víkendů
        c) vyvádění cest alespoň IV. stupně obtížnosti bez předchozího nácviku ve skalní oblasti
        d) vyvádění cest (střídání v cestě) III. stupně ve Vysokých Tatrách

D) V ceně horoškoly je zahrnuta veškerá přednášková a výcviková činnost instruktorů včetně pronájmu učebny, tělocvičny apod. Pobyt (většinou v přírodě) a cestovné v rámci víkendových akcí a akcí ve Vysokých Tatrách nejsou zahrnuty do ceny kurzu.

E) Podmínky platby - cena, záloha a stornopoplatky :
        a) cena obou částí horoškoly – 10800,- Kč 
        b) cena teoretické části – 5100,- Kč,
        c) cena praktické části – 5700,- Kč.
Záloha je 1000,- Kč. Doplatek 4100,- Kč za teoretickou část horoškoly se platí na první přednášce 4.11. 2023.
Platba za praktickou část horoškoly bude realizována před jejím začátkem v r. 2024, bude upřesněno.
Při zaplacení zálohy a následném odřeknutí účasti v teoretické části horoškoly se platí tyto stornopoplatky:
        základní stornopoplatek 100,- Kč
        7 dní před začátkem horoškoly 25 % ze zálohy 1000,- Kč

F) Pojištění: Na všechny lezecké nácviky musí být frekventanti pojištěni na vykonávání horolezeckých sportů. Bližší info bude poskytnuto na přednáškách. Pro praktickou část doporučujeme sjednat pojištění Alpenverein, případně pojištění v rámci CHS. Pojištění je na jeden rok za cca 2000,- Kč, platí po celém světě pro jakýkoliv druh sportovních aktivit. Na většině chat v Alpách lze na Alpenverein získat slevy. Podrobnější info na http://www.alpenverein.cz nebo https://www.horosvaz.cz/

G) Informační kontakty:
        Honza Prokeš 951 552 264, 605 858 771, jprokes@semi.mff.cuni.cz
        Petr Kohoutek 604 235 985, petrkoh@seznam.cz

H) Doprovodná aktivita: K výše uvedenému doporučujeme pravidelně navštěvovat trénink, prosté cvičení ve školní tělocvičně FZŠ Trávníčkova, nedaleko stanice metra Luka (trasa B), jehož cílem je především zlepšovat fyzickou kondici zájemců o lezení (nicméně cvičení je otevřená zaležitost, navštěvují ho i nelezci). Nejedná se o lezení na umělé stěně, cvičí se s vahou vlastního těla, popřípadě s parťákem, cviky jsou zaměřeny na výdrž a vytrvalost, rozvoj síly, pružnosti, rovnováhy apod. Bližší info podá Honza Prokeš v průběhu listopadu 2023 po domluvě pronájmu tělocvičny. Cvičení není v ceně horoškoly!

Důležitá data

"Horoškola mi dala cenné základy ..." –Erik (HO ŠTAND-ART)

"Horoškola mi pomohla stát se lepším lezcem ..." –Chosé (HO LA SCALA)

"Dědkove vtipy mi vždy zvedly náladu" –Ivana (HO BUK)

"Až když ta horoškola teď končí, tak si uvědomuju jak do sebe všechno zapadá, jak to navazuje a tvoří logický celek." –Jirka (Sexy Spary)


a lot of works out take too much time to end up being area very comfortable about fk breitling superocean a17366d81a1a1 mens 46mm bracelet stainless steel rolex.exact teddystuffersusa.com also has good workmanship as well as the methods.
Oddíly založené účastníky horoškoly

V průběhu našich kurzů HŠ se mnozí účastníci domluvili a založili si vlastní horolezecký oddíl. Některé takové party v průběhu doby zanikly, jiné se přeskupily a fungují stále! Seznam těch aktivních níže.

Sexy spáry
založen 2017

Zaštanduj
založen 2014

La Scala
založen 2011

HO Peaks
založen 2010

Horolezecký oddíl V.N.O.
založen 2008

Štand-art
založen 2008

Karpatia
založen 2006

Nahoru
založen 2005

Sherpa climb
založen 2001

Bonuses https://www.watchesvast.com/.go to these guys best replica watch site 2022.see this page https://www.lovereplica.com.webpage https://www.usdeplica.com/.browse around this site uhren replica.try these out repliki zegarkow.50% off https://fake-watches.org/.recommended you read https://www.natl-scientific.com/.additional hints 涓昏瘝+rolex.visit this website best replica watch site 2022.Wiht 80% Discount replica watches.click here for info China replica wholesale.content flowerswatches.you could try these out patek philippe replica.take a look at the site here https://www.cnomegawatches.com/.read this post here tag heuer replica.look at more info showhublot.my website https://www.cookingwatches.com/.greatest replica bell and ross.link replica breitling.