Dědkova horoškola

"Dědkova horoškola" je projekt, který opět ožívá. Klade si za cíl nabídnout veřejnosti elementarní, ale souhrnný úvod do atraktivního sportu, a to pod dohledem lidí, kteří se postarají o bezpečnost a jistotu. Horolezectví je a bude rizikovým sportem, jde o to, aby člověk svými znalostmi, fyzickou a psychickou přípravou a dobrým vybavením toto riziko minimalizoval.

Poznámka: slovním spojením "opět ožívá" se hlásíme k předchozím kurzům "dědkovy horoškoly", jejíž předchůdkyní byla horoškola pořádaná řadu let pod hlavičkou HO ALPIN IV. Navazujeme tak na tradici založenou počátkem 90. let.


Tato horoškola je pojímána jako všeobecný kurz:

  • kde se v teoretické přípravě zájemce dozví, oč běží
  • kde si obratem řadu předvedených a vysvětlených postupů vyzkouší jak pod střechou, tak v terénu, vše pod dohledem a s dopomocí
  • kde v průběhu času naváže na teoretický blok lezeckou praxí v různých skalních oblastech v Čechách a na Moravě, později v letních a zimních Vysokých Tatrách.

Součástí kurzu, kromě aktivit přímo spojených s lezením, je pár slov o zdravovědě, o historii, o geologii a morfologii, základní informace o ochraně přírody z hlediska horolezectví, úvod do manipulace s tradičními a moderními prostředky pro orientaci v terénu aj. Kromě skalního lezení v různých oblastech je v rámci kurzu v zimních Tatrách zahrnut nácvik lezení ledu, nácvik pohybu v lavinózním terénu, činnost po pádu laviny, vyhledání zasypaného, poskytnutí technické a první pomoci, dále činnost po pádu partnera do trhliny apod.

Co dělat, pokud mám zájem?
Pročíst se dalším textem! A dát o sobě vědět na adresu: jprokes@semi.mff.cuni.cz

Podrobnější info o kurzu v termínu listopad 2013 až březen 2015:
Náplň kurzu (drobné změny v programu vyhrazeny, bude upřesňováno průběžně):

Horoškola – Teoretický blok

2. a 3. listopadu

zahájení horoškoly je v 9.00 hodin v Motole (zájemcům přihlášeným do HŠ budou detaily upřesněny později pomocí emailu), přednášky teorie - výstroj, výzbroj (doporučení k vlastním nákupům), zdravověda, lanová technika, základy meterologie atd., večer nácvik v tělocvičně (nachází se v Základní škole Jana Wericha, Španielova 1111, 163 00 Praha 6 - Řepy); sobotní program je do cca 20.30 hod, nedělní do cca 16.00 hod.;

s sebou: psací potřeby a poznámkový blok, tenisky na přezutí do tělocvicčny, dále oblečení na sport v tělocvičně, úvazek, smyky, karabiny vítány! (případně bude zapůjčeno), doplatek za teoretickou část;

9. a 10. listopadu

nelezecké (tedy horoškolák nebude cesty vyvádět) praxe na skalách v okolí Prahy (povely, lano, uzly, zakládání jištění);

15. listopadu večer:

umělá horolezecká stěna (místo bude upřesněno) - nácvik praktického využití teoretických poznatků;

16. a 17. listopadu

pokračování přednášek (opět v Motole) - přehled lezecké techniky, názvosloví, hodnocení lezeckých terénů (stupnice), ochrana přírody, historie horolezectví, orientace atd., večer opět trénink a praxe na lezecké stěně (vše opět v Základní škole Jana Wericha, Španielova 1111, 163 00 Praha 6 - Řepy); sobotní program je plánován do cca 20.30 hod, nedělní do cca 16.00 hod.;

s sebou: psací potřeby a poznámkový blok, tenisky na přezutí do tělocvičny, oblečení na lezení, lezačky a úvazek vítány! (případně bude zapůjčeno);

23. a 24. listopadu

nelezecká praxe na skalách v okolí Prahy (slaňování, prusíkování atd.);

8. nebo 15. února 2014 (bude upřesněno)

zkoušky z teoretické části horoškoly - ukončení celého teoretického bloku, se zájemci o pokračování proběhne detailní domluva na praktické části horoškoly

Horoškola – Praktický blok

Duben až červen 2014

metodický den - nácvik chytání pádu spolulezce, dopomoc po pádu, transport raněného apod. (MD bude v Klokočských skálách, kde je vybudován příslušný polygon pro tuto činnost);

v průběhu května až června - 8 lezeckých dnů o víkendech – výcvik v terénu v lezecky význačných oblastech ČR, oblast bude upresněna dle počasí (tato praxe zahrňuje poznávání různých lezeckých oblastí a odlišných materiálů, tj. frekventant se seznámí s použitím různých lezeckých a jistících technik na písku, žule, břidlici, vyvřelině atd.)

Srpen či září 2014 (letní vysokohorský výcvik)

Vysoké Tatry: týden výcviku lezení v horách (zahrnuje, kromě vlastního vyvádění cest, orientaci v terénu, výběr cesty, výběr sestupové trasy, přechod severní a jižní doliny s překročením hlavního hřebene, seznámení se s přírodou vysokohorského prostředí – geologické a další odlišnosti různých pater dolin apod.

Březen 2015 (zimní vysokohorský výcvik)

Vysoké Tatry: týden výcviku lezení a pohybu v zimních podmínkách (zahrnuje základy pohybu v mačkách a s cepínem, nácvik pádu v zasněženém terénu, základy pohybu v zaledněných úsecích – jištění v ledu, postup pomocí dvou zbraní atd., metody odhadu lavinóznosti svahu, technika pomoci po pádu do ledovcové trhliny, vyhledávání zasypaného v lavině pomocí sond a tzv. peeprů apod. Skialpové lyže vítány!!!

Horoškola - Přihlášky

Přihlásit se můžete nejpozději do 22. října 2013 do 22.00 hodin, viz níže uvedená spojení. Bude s Vámi domluveno zaplacení zálohy, místo v horoškole je jisté po složení zálohy 1000,- Kč.

Kapacita horoškoly je cca 12 klientů pro teoretickou část a cca 12 pro praktickou část!

Horoškola - Důležité informace

Výuka a výcvik v horoškole je veden instruktory s platným průkazem, vyškolenými na kurzech pořádaných Českým horolezeckým svazem.

A) Klient horoškoly se účastní všech činností horoškoly na vlastní nebezpečí!

B) Podmínkou účasti je dovršený věk 17 let v okamžiku první přednášky, klienti mladší osmnácti let předloží na dodaném formuláři písemný souhlas rodičů.

C) Naše horoškola je koncipována jako všeobecná, jak je výše uvedeno, tj. není upřednostňován žádný specifický druh lezecké činnosti. K úspěšnému absolvování horoškoly je nutná účast na zimním a letním výcviku ve Vysokých Tatrách (veškeré podmínky úspěšného absolvování horoškoly budou detailněji specifikovány v průběhu teoretické části HŠ). Úspěšným absolvováním obou částí horoškoly se rozumí:
        a) složení zkoušek z teoretické části horoškoly
        b) aktivní absolvování alespoň čtyř lezeckých víkendů
        c) vyvádění cest alespoň IV. stupně obtížnosti bez předchozího nácviku ve skalní oblasti
        d) vyvádění cest (střídání v cestě) III. stupně ve Vysokých Tatrách

D) V ceně horoškoly je zahrnuta veškerá přednášková a výcviková činnost instruktorů včetně pronájmu učebny, tělocvičny apod. Pobyt (většinou v přírodě) a cestovné v rámci víkendových akcí a akcí ve Vysokých Tatrách nejsou zahrnuty do ceny kurzu.

E) Podmínky platby - cena, záloha a stornopoplatky :
        a) cena obou částí horoškoly - [bude upřesněno],
        b) cena teoretické části - [bude upřesněno],
        c) cena praktické části [bude upřesněno].
Záloha 1 000,- Kč. Doplatek [bude upřesněno] za teoretickou část horoškoly se platí na první přednášce 3.11. 2015.
Platba za praktickou část horoškoly bude realizována před jejím započetím, bude upřesněno.
Při zaplacení zálohy a následném odřeknutí účasti v teoretické části horoškoly se platí tyto stornopoplatky:
        základní stornopoplatek 100,- Kč
        7 dní před začátkem horoškoly 25 % ze zálohy 1.000,- Kč

F) Pojištění: Na všechny lezecké nácviky musí být frekventanti pojištěni na vykonávání horolezeckých sportů. Bližší info bude poskytnuto na přednáškách. Pro praktickou část doporučujeme sjednat pojištění Alpenverein. Pojištění je na jeden rok za cca 2.000,- Kč, platí po celém světě pro jakýkoliv druh sportovních aktivit. Na většině chat v Alpách lze na Alpenverein získat slevy. Podrobnější info na http://www.alpenverein.cz

G) Informační kontakty:
        Honza Prokeš 221 912 264, 605 858 771, jprokes@semi.mff.cuni.cz
        Petr Kohoutek 224 316 267, 604 235 985, petrkoh@seznam.cz

H) Doprovodná aktivita: K výše uvedenému doporučujeme pravidelně navštěvovat trénink, prosté cvičení ve školní tělocvičně FZŠ Trávníčkova, nedaleko stanice metra Luka (trasa B), jehož cílem je především zlepšovat fyzickou kondici zájemců o lezení (nicméně cvičení je otevřená zaležitost, navštěvují ho i nelezci). Nejedná se o lezení na umělé stěně, cvičí se s vahou vlastního těla, popřípadě s parťákem, cviky jsou zaměřeny na výdrž a vytrvalost, rozvoj síly, pružnosti apod. Bližší info podá Honza Prokeš na konci září 2013 po domluvě pronájmu tělocvičny. Cvičení není v ceně horoškoly!

Důležitá data